Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Populația

Conform  Anuarului Statistic 2013 editat de Direcţia de Statistică Bacău, valoarea numerică a populaţiei Comunei Săuceşti  se ridica la 5 343 locuitori, în creştere faţă de recensământul populaţiei anterior (2002) când au fost înregistraţi   4 083 locuitori.

Din punct de vedere confesional, marea majoritate a locuitorilor sunt ortodocşi (78,91%) , 14,54% romano-catolici dar există şi reprezentanţi ai unor minorităţi religioase 1,25 % şi necunoscută.

Din punct de vedere etnic situaţia este următoarea : români 94,25 %, necunoscută 5,28 % şi alte etnii 0,46 %.

Conform Anuarului Statistic editat de Direcţia de Statistică Bacău 2013, evoluţia principalilor indicatori statistici este după cum urmează :

 

    Evoluţia numerică a populaţiei stabile pe sexe

 

Specificaţie

   2007

 2008

  2009

  2010

    2011

   2012

Masculin

   2 355

 2 396

  2 480

  2 552

    2 603

   2 712

Feminin

   2 353

 2 394

  2 416

  2 475

    2 528

   2 631

TOTAL

   4 708

 4 780

  4 896

  5 027

    5 131

   5 343

 

  

    Structura populaţiei stabile după etnie

 

 

Nr.total loc.

  Români

Necunoscută

 Alte etnii

 

Săuceşti

  5 343  

   94,25%

      5,28%

     0,46%

      2

 

 

    Structura populaţiei stabile după religii

 

 

Nr.total loc.

Ortodoxă

Romano-

catolică

Necunoscută

Alte

culte

Săuceşti

  5 343

  78,91 %

   14,54%

   5,28%

 1,25%  

 

 

Conform studiului datelor înregistrate se poate observa o creştere constantă pe parcursul anilor evaluaţi până în anul 2011, fapt îmbucurător în condiţiile unei scăderi generale a numărului locuitorilor.

 

    Mişcarea naturală a populaţiei

 

ü Natalitatea reprezintă numărul nou născuţilor vii la 1000 de locuitori/an, numeric situaţia se prezintă astfel :

 

Anul

   2007

   2008

  2009

  2010

  2011

 2012

Nr.născuţi

     44

     38

    50

    44

    57

    48

 

   

        Conform datelor numerice rezultă o rată a natalităţii de :

       

Anul

  2007

    2008

   2009

  2010

  2012

  2012

Rata (%)

   9,5

     8,2

    10,5

    9,4

   11,9

   9,6

 

 

 

 

ü Mortalitatea reprezintă numărul decedaţilor la 1000 locuitori/an, numeric cazurile de deces se prezintă :

Anul

   2007

  2008

  2009

   2010

  2011

 2012

Nr.decedaţi

     61

    47

    78

     58

    63

   70

 

 

      

Din calculele făcute rezultă o rată a mortalităţii de :

Anul

  2007

  2008

  2009

   2010

  2011

 2012

Rata  %

   13  

   9,8

  15,9

   11,5

   12,3

 13,1

 

 

                                

                          

ü Sporul natural reprezintă indicatorul demografic obţinut prin raportul dintre natalitate şi mortalitate; pentru Comuna Săuceşti acesta prezintă valorile:

 

Anul

   2007

  2008

   2009

   2010

  2011

  2012

Spor nat.

     -17

    -9

    - 28

     -14

    -24

   - 34

 

                     

 

 

 

ü Mişcarea migratorie este indicatorul de bază al deplasărilor populaţiei din sau în afara localităţilor în cazul de faţă al Comunei Săuceşti, acesta este reprezentat în principal din două componente: emigrări (deplasări înafară –pecări) şi imigrări (veniri în localitate). În general aceste deplasări sunt efectuate în scopul locului de muncă şi au un carater sezonier de lungă sau scurtă durată. Important în studiul mişcării migratorii  stabiliri cu redinţă şi plecările cu reşedinţă.

 

 

Anul

   2007

   2008

 2009

  2010

  2011

 2012

stabiliri

     26

      15

    7

    13

    11

   10

plecări

     24

     22

    25

    24

    31

   26

 

 

 

         Fluxuri migratorii determinate de schimbarea domiciliului:

      

Anul

   2007

   2008

  2009

  2010

  2011

 2012

Stabiliri cu dom.

   172

     183

   220

   199

    312

  221

Plecări cu dom.

    71

     48

     76

     69

    86

    83

 

 

 

ü Nupţialitatea este în sens larg dată de numărul şi rata căsătoriilor ce sunt înregistrate la nivelul administraţiei locale în cadrul fiecărui an.

 

 

Anul

   2007

   2008

  2009

   2010

  2011

  2012

căsătorii pe

medii

   

    21

 

     21

 

     20

 

      19

 

     24

 

     16

rata la 1000

locuitori/an

 

    4,5

 

     4,4

 

     4,1

 

     3,8

 

     4,7

 

     3,0

                        

 

 

                             

 

 

ü Divorţialitatea este dată de numărul cazurilor de despărţiri ale cuplurilor matrimoniale înregistrate la nivelul administraţiei locale în cadrul fiecărui an.

 

 

 

Anul

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Divorţuri pe medii

    3

   8

    6

   11

    3

    7

rata la 1000

loc / an

   0,69

1,67

  1,22

  2,18

   0,58

  1,81

 

 

 

        

 

 

Locuinţele

    Stabilirea populaţiei într-un teritoriu este materializată prin locuinţela existente, număr, felul construcţiei, gradul de dotare cu utilităţi etc.

    La nivelul anilor luaţi în studiu, pe tip de proprietate  acest îndicator se prezintă astfel:

 

Anul

   2007

   2008

   2009

  2010

   2011

   2012

Proprietate

de stat

 

      4

 

      4

 

    347

 

      381

 

    381

 

      381

Proprietate

privată

 

   1 653

 

   1 713

 

  1 381

 

  1 479

 

   1 536

 

  1 556

Total

   1 657

   1 717

  1 728

  1 860

   1 917

  1 937

 

        

Până la sfârşitul anului de recenzare a populaţiei şi locuinţelor au fost finalizate încă 21 locuinţe în cadrul proprietăţii private.

 

Suprafaţa locuibilă la sfârşitul anului

anul

   2007

   2008

  2009

  2010

  2011

   2012

Prop. de stat

     138

     138

  9 399

 10 317

 10 317

10 317

Prop priv.

59 601

64 623

56 827

 63 735

 67 364

 69 036

TOTAL

59 739

64 761

66 226

 74 052

 77 681

 79 353

 

 

Înapoi


Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează