Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
74 / 2019 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 314/24.07.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului “MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI SĂTEȘTI ÎN SATELE SĂUCEȘTI, SCHINENI ȘI BOGDAN VODĂ, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” 08-07-2019
73 / 2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău 08-07-2019
72 / 2019 privind alegerea ,,președintelui de ședință” al Consiliului Local Săucești, pentru perioada iulie – septembrie 2019 08-07-2019
71 / 2019 privind aprobarea încheierii Contractului de credit între UAT Comuna Săucești, Județul Bacău și CEC Bank și a contractelor de garanții pentru finanțarea rambursabilă de 2.500.000 lei 28-06-2019
70 / 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie: ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Săucești, județul Bacău”, conform O.U.G. nr. 43/2019 28-06-2019
69 / 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici, la obiectivul de investiții “Modernizare drumuri în comuna Săucești, județul Bacău”, conform O.U.G. nr. 43/2019 28-06-2019
68 / 2019 privind schimbarea categoriei de folosință a drumului de exploatare (DE 1050) în drum sătesc (DS 1050), situat în satul Bogdan Vodă, comuna Săucești, judetul Bacău 18-06-2019
67 / 2019 privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al Adunarii Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din partea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Săucești, județul Bacău 18-06-2019
66 / 2019 privind încetarea contractului de concesiune nr. 392 din 30.04.2001, încheiat între UAT Comuna Săucești și S.C. DELORIN COM S.R.L. 18-06-2019
65 / 2019 privind aprobarea modalității de calcul al redevenței/chiriei provenită din concesionarea/închirierea bunurilor aflate în domeniul public/privat al comunei Săucești, județul Bacău 18-06-2019
64 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Săucești, județul Bacău 18-06-2019
63 / 2019 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Săucești, județul Bacău 18-06-2019
62 / 2019 privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Asociația Cultural-Educativă, Artă, Sport și Sănătate ”Vatra Satului” Bacău 14-06-2019
61 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, conform devizului general actualizat la obiectivul de investiții “Modernizare drumuri în comuna Săucești, județul Bacău” 14-06-2019
60 / 2019 privind acordarea unui număr de 5 (cinci) premii de excelență elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale ,,I. S. Sturdza” Săucești, pentru rezultate deosebite la învățătură și participarea la activități extrașcolare 31-05-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează