Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
51 / 2012 privind obținerea avizului Consiliului Local pentru PUZ de către Roxana Leona în conformitate cu anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre 02-08-2012
50 / 2012 privind aprobarea Contului de Execuție a Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău la data de 30.06.2016 02-08-2012
48 / 2012 privind rectificarea Bugetului Local și a Bugetului creditelor interne pe anul 2012 al comunei Săucești, jud. Bacău 02-08-2012
47 / 2012 privind aprobarea finanțării cheltuielilor generate de efectuarea probelor funcționale, consumul de energie electrică, asigurarea pauzei pe un timp de noapte a celor 3 obiective din cadrul sistemului de alimentare și canalizare 02-08-2012
46 / 2012 privind aprobarea unui Acord de parteneriat dintre Consiliul Local Săucești și Asociația Cultural Educativă Săucești, jud. Bacău 11-07-2012
45 / 2012 privind acordarea dreptului de superficie pentru suprafața de 2,88 mp 11-07-2012
44 / 2012 privind aprobarea extinderii intravilanului localității Bogdan - Vodă, conform PUZ-ului întocmit de către persoanele fizice Vrâncianu Maria, Bortă Ion și Bortă Daniela 11-07-2012
43 / 2012 privind rectificarea Bugetului Local pe trimestrul al III lea 2012 11-07-2012
42 / 2012 privind propunerile de clasificare ca drumuri vicinale a următoarelor drumuri de interes local neclasificate de pe raza comunei Săucești, jud. Bacău 11-07-2012
41 / 2012 privind aprobarea dezmembrării unor suprafețe de teren situate în comuna Săucești, în vederea înscrierii în cartea Funciară 11-07-2012
40 / 2012 privind numirea domnului Manea Valentin-primar al comunei Săucești ca reprezentant legal în vederea derulării ”Proiectului integrat: Înființare rețea publică de apă potabilă, rețea publică de apă uzatăși stație de epurare, în satele Bogdan Vodă, Săucești și Schineni, com Săucești, județul Bacău” 11-07-2012
39 / 2012 privind nominalizarea consilierilor locali în comisii de specialitate ale Consiliului Local Săucești 11-07-2012
38 / 2012 privind încetarea de drept a mandatului domnului consilier Moise Vasile Eugen 11-07-2012
37 / 2012 privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local Săucești 11-07-2012
36 / 2012 privind alegerea viceprimarului 28-06-2012
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează