Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
89 / 2019 privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău la data de 30 iunie 2019 19-07-2019
88 / 2019 privind aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători care au avut ultimul domiciliu pe raza comunei Săucești, județul Bacău 19-07-2019
87 / 2019 privind aprobarea Regulamentului privind colectarea separată a deșeurilor în Comuna Săucești, județul Bacău 19-07-2019
86 / 2019 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău pentru anul 2019 19-07-2019
85 / 2019 privind alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale ”BISERICII SFÂNTA TEREZA A PRUNCULUI ISUS” din satul Schineni, comuna Săucești, județul Bacău 19-07-2019
84 / 2019 privind indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiție ”Informare publică și platformă online în comuna Săucești, județul Bacău” 19-07-2019
83 / 2019 privind atestarea ca domeniul privat al comunei Săucești,judeţul Bacău, a imobilului având destinația ”Bază sportivă sat Siretu” 19-07-2019
82 / 2019 privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA a unei suprafețe de teren de 647 mp, aparținând domeniului public al comunei Săucești, județul Bacău 15-07-2019
81 / 2019 privind stabilirea programului și a perioadei în care se va desfășura sărbătoarea locală ”Zilele comunei Saucesti”, județul Bacău 15-07-2019
80 / 2019 privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții ”Informare publică și platformă online în comuna Săucești, județul Bacău” 15-07-2019
79 / 2019 privind necesitatea și oportunitatea depunerii proiectului de solicitare a finanţării în cadrul programului de interes naţional „Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale“ derulat de MMJS 08-07-2019
78 / 2019 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Asistență Socială Săucești, precum și Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Asistență Socială al comunei Săucești, județul Bacău 08-07-2019
77 / 2019 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană fizică autorizată sau juridică în vederea elaborării, tehnoredactării şi actualizării documentelor pe linie de apărare împotriva incendiilor si situaţii de urgenţă, necesare Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului Operativ cu Activitate Temporară, Secretariatului Tehnic şi a documentelor necesare pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalul din organigrama Primăriei 08-07-2019
76 / 2019 referitor la aprobarea Regulamentului privind creșterea și deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte în comuna Săucești, județul Bacău 08-07-2019
75 / 2019 privind aprobarea alocării sumei de 8000 lei Asociației ”Speranța Vieții”, în vederea susținerii serviciilor sociale furnizate în Centrul de zi pentru copii „Sf. Andrei”, satul Siretu, comuna Săucești, județul Bacău 08-07-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează