Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
116 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiţie: ,,Amenajare piață agroalimentară, sat Săucești, Comuna Săucești, Județul Bacău” 02-10-2019
115 / 2019 privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 67/3542 din 28.04.2009, încheiat între UAT Comuna Săucești și SC SOMA SRL Bacău 17-09-2019
114 / 2019 HCL privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol aferent perioadei 2015-2019, în format electronic 10-09-2019
113 / 2019 HCL referitor la aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor școlare pentru elevii din clasele gimnaziale (V – VIII) din cadrul școlilor de pe raza Comunei Săucești, Județul Bacău 10-09-2019
112 / 2019 HCL privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în vederea prevenirii abandonului școlar, între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești, județul Bacău 10-09-2019
111 / 2019 HCL privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu caracter educativ, între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Secția de Poliție a Comunei Săucești, județul Bacău 10-09-2019
110 / 2019 HCL privind aprobarea incheierii unui Protocol de colaborare privind situatia gravidelor de pe raza comunei, intre UAT Comuna Saucesti, judetul Bacau si Cabinetele medicale de medicina de familie de pe raza Comunei Saucesti, judetul Bacau 10-09-2019
109 / 2019 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu caracter educativ între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Cabinetele medicale de medicină de familie de pe raza Comunei Săucești, județul Bacău, 10-09-2019
108 / 2019 privind aprobarea participării comunei Săucești la evenimentele educativ-culturale din cadrul Festivalului Internațional de Dansuri și Tradiție ,,Momârlanii Gazde Bune”, prin reprezentarea acesteia de către Ansamblul Hora Siretului din Comuna Săucești, județul Bacău 10-09-2019
107 / 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Săucești în Consiliul de administrație al Școlii „I.S.Sturdza” Săucești, în anul școlar 2019-2020 10-09-2019
106 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați si asigurarea cofinanțării din bugetul local, a obiectivului de investiţie: ” Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești județul Bacău” 10-09-2019
105 / 2019 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 559/18.09.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL ÎN LOCALITATEA SĂUCEŞTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” 10-09-2019
104 / 2019 modificarea Organigramei si a Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saucesti, jud. Bacau 10-09-2019
103 / 2019 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Saucesti, jud. Bacau pt. anul 2019 10-09-2019
102 / 2019 privind validarea mandatului de Consilier in cadrul Consiliului Local Saucesti, jud. Bacau, al d-lui Radu Costica, supleantul inscris pe listele Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor si caruia partidul ii confirma apartenenta politica 10-09-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează