Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS 28-02-2020
26 / 2020 referitor la aprobarea încheieirii unei CONVENȚII DE PRACTICĂ privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă/masterat cu Universitatea „George Bacovia” Bacău 19-02-2020
25 / 2020 privind dezlipirea în două loturi a imobilului având număr cadastral 63998, situat în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău 19-02-2020
24 / 2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Amenajare parc și loc de joacă pentru copii în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău” 19-02-2020
23 / 2020 privind aprobarea condițiilor de închiriere a suprafețelor de pășune și aprobarea Contractului-cadru de închiriere pentru suprafeţele de pășune aflate în domeniul privat al comunei Săucești 19-02-2020
22 / 2020 privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la organizarea păşunatului, precum şi exploatarea pajiştilor, a păşunilor și a terenurilor degradate ce necesită reamenajări în vederea redării acestora în circuitul pășunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Saucesti, pentru anul 2020 19-02-2020
21 / 2020 privind introducerea in inventarul domeniului privat al UAT Comuna Săucești a unei suprafețe de teren în vederea extragerii de pământ prin excavare, cu destinația de ”groapă de împrumut”necesare realizării obiectivului de investiție ”Centura ocolitoare a Municipiului Bacău” 19-02-2020
20 / 2020 privind introducerea în inventarul domeniului privat al UAT Comuna Săucești a suprafeței de 311 mp, teren intravilan, având categoria de folosință arabil, situat în tarlaua 18, parcela 1403/3 19-02-2020
19 / 2020 privind mandatarea Secretarului general al comunei Săucești, județul Bacău pentru a reprezenta UAT Comuna Săucești în relațiile cu Asociația Comunelor din România - Filiala Bacău 19-02-2020
18 / 2020 privind necesitatea si oportunitatea achiziționării imobilului teren în suprafață de 500 m.p. având nr. cadastral vechi 3567, situat în satul Săucești, comuna Săucești, județul Bacău în vederea extinderii și modernizării clădirii în care funcționează cabinetele medicale 19-02-2020
17 / 2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Construire teren de sport multifuncțional în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău” 19-02-2020
16 / 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din comuna Săucești, județul Bacău pentru perioada noiembrie – decembrie 2019 19-02-2020
15 / 2020 privind aprobarea bugetului local și a bugetului creditelor interne pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 19-02-2020
14 / 2020 privind utilizarea sumei de 81.907,56 lei din excedentul anilor precedenți rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 19-02-2020
13 / 2020 privind aprobarea Conturilor de execuție ale Bugetului Local și ale Bugetului creditelor interne ale Comunei Săucești, județul Bacău la data de 31 decembrie 2019 19-02-2020
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează