Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
71 / 2012 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza proiect tehnic pentru obiectivul ” Modernizare DS 37, localitatea Schineni, comuna Săucești, județul Bacău” 16-10-2012
70 / 2012 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic pentru obiectivul ” Modernizarea DS 90, localitatea Schineni, comunaSăucești, jud. Bacău” 16-10-2012
68 / 2012 privind însușirea modificărilor și completărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Săucești, jud. Bacău 21-09-2012
67 / 2012 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău pe trim. III și trim.IV 2012 21-09-2012
66 / 2012 privind obținerea avizului Consiliului Local pentru PUZ de către persoanele fizice Nedef Florin Marian, Dabija Petrea și Dabija Mariana, Tofan Costel și Tofan Elena, Dudu Ioan 29-08-2012
65 / 2012 privind rectificarea Bugetului Local și a Bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a comunei Săucești, județul Bacău, pe trim.II și trim. III 2012 29-08-2012
64 / 2012 privind aprobarea desemnării reprezentanților consiliului local Săucești în Consiliul de Administrație al Școlii Săucești 24-08-2012
63 / 2012 privind aprobarea extinderii intravilanului localității Bogdan Vodă conform PUZ-ului întocmit de către Pintileasa Gheorghe și Pintileasa Mihaela 24-08-2012
62 / 2012 privind desemnarea domnului Manea Valentin ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB 24-08-2012
61 / 2012 privind aprobarea desemnării reprezentanților com. Săucești, jud. Bacău în consiliul de administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Zona Metropolitană” 24-08-2012
60 / 2012 privind desemnarea domnului Manea Valentin - primar al comunei Săucești, în calitate de reprezentant al comunei Săucești în cadrul ” Grupului de Acțiune Locală - Colinele Tutovei” Programul Leader 24-08-2012
59 / 2012 privind validarea mandatului de consilier doamnei Niță Carmen 24-08-2012
58 / 2012 privind obținerea avizului Consiliului Local pentru PUZ de către persoanele fizice Pruteanu Gheorghe și Pruteanu Ionel Cătălin 02-08-2012
57 / 2012 privind aprobarea extinderii intravilanului localității Săucești conform PUZ 02-08-2012
56 / 2012 privind aprobarea extinderii intravilanului localității Bogdan Vodă conform PUZ 02-08-2012
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează