Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
79 / 2013 privind aprobarea declasării unor sectoare din DJ 207F 17-09-2013
78 / 2013 privind modificarea și completarea Nomenclatorului stradal al comunei Săucești, jud. Bacău 17-09-2013
77 / 2013 privind aprobarea disponibilizării și vânzării unui teren în suprafață de S=381 (Trei sute opzeci și unu ) mp., parte din domeniul privat al comunei, situat în intravilanul satului Bogdan Vodă 12-08-2013
76 / 2013 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoarea de 450.000 lei 12-08-2013
75 / 2013 privind aprobarea investiției ” Amenajare trotuare, sat Bogdan Vodă, com. Săucești, jud. BAcău” 12-08-2013
74 / 2013 privind aprobarea Contractului cadru pentru utilizarea suprafețelor din zona unor drumuri locale din comuna Săucești, jud. Bacău 22-07-2013
73 / 2013 privind stabilirea zilelor comunei Săucești, jud. Bacău 22-07-2013
72 / 2013 privind atestarea ca domeniu privat al comunei, a suprafeței de 381 mp, situată în intravilanul satului Bogdan Vodă, comuna Săucești, jud. Bacău 22-07-2013
71 / 2013 privind aprobarea închirierii unui Contract de asociere între UAT Comuna Săucești și Asociația Sportivă Inter Fotbal Club Bacău 22-07-2013
70 / 2013 privind completarea hotărârii Consiliului Local nr.61/2013 privind atribuirea denumirilor de străzi pentru satele componente ale com. Săucești, jud. Bacău 22-07-2013
63 / 2013 privind avizarea executării ” Extindere rețea electrică de 0.4 Kv de distribuție publică pentru branșament locuința Gușa Nicolae 25-06-2013
62 / 2013 privind aprobarea documentației tehnice ( Caiet de sarcini, documentație de atribuire) în vederea închirierii prin licitație publică deschisă, cu ofertă în plic sigilat, în scopuri economice, cu drept de superficie, pe durata a 30 (treizeci) ani, a unui teren cu pânză de apă la suprafață ( Balta ”Peletuci”) 25-06-2013
61 / 2013 privind atribuirea denumirilor de străzi pentru satele componente ale com. Săucești, jud. Bacău 25-06-2013
49 / 2013 privind aprobarea Contului de execuție a bugetul Local al comunei Săucești, jud. Bacău la data de 31.03.2013 22-04-2013
48 / 2013 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săucești, județul Bacău 22-04-2013
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează