Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2019 privind utilizarea sumei de 2.818.267,99 lei din excedentul anilor precedenți rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 25-03-2019
17 / 2019 referitor la îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 12/28.02.2019 privind însușirea constatărilor și a măsurilor stabilite de către Camera de Conturi Bacău prin Raportul de audit financiar nr. A41/1547 și Decizia nr. 51/21.01.2019, în urma misiunii de audit financiar realizată pentru anul 2018 la UAT Comuna Săucești, județul Bacău 12-03-2019
16 / 2019 privind avizarea documentației PUZ având ca beneficiar: CĂLIN EUGEN-MIHAI și CĂLIN ROXANA 12-03-2019
15 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați conform OUG. Nr.114/2008 si de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie: ” Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești județul Bacău” 28-02-2019
14 / 2019 privind aprobarea Regulamentul cadru referitor la concesionarea bunurilor aflate în domeniul public și privat al comunei Săucești, județul Bacău 28-02-2019
13 / 2019 privind aprobarea Rețelei școlare în Unitatea administrativ-teritorială comuna Săucești, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020 28-02-2019
12 / 2019 privind însușirea constatărilor și a măsurilor stabilite de către Camera de Conturi Bacău prin Raportul de audit financiar nr. A41/1547 și Decizia nr. 51/21.01.2019, în urma misiunii de audit financiar realizată pentru anul 2018 la UAT Comuna Săucești, județul Bacău 28-02-2019
11 / 2019 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019, modul de înscriere a datelor şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi 28-02-2019
10 / 2019 privind atestarea ca domeniul privat al comunei Săucești, a suprafeței de 44.310 mp situat în extravilanul satului Săucești, comuna Săucești, județul Bacău 28-02-2019
9 / 2019 privind aprobarea încheierii unei convenţii de colaborare între UAT Comuna Săucești și Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Bacău în vederea implementării Proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi în vederea prevenirii abandonului și instituţionalizării acestora” 28-02-2019
8 / 2019 privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău la data de 31.12.2018 28-02-2019
7 / 2019 privind împuternicirea dnei Viceprimar Niță Carmen să reprezinte unitatea administrativ teritorială Comuna Săucești, județul Bacău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 21-02-2019
6 / 2019 privind actualizarea valorii proiectului ,,Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău” 21-02-2019
5 / 2019 privind actualizarea valorii proiectului ,,înființare și dotare centru tip after school în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău” 13-02-2019
4 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr. 1078/1087 din 16.04.2018 29-01-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează