Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2018 Privind aprobarea încheierii unui protocolul de colaborare între UAT Comuna Săucești și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Bacău în vederea schimbului de informații privind asigurarea bunei gestionări a formelor de sprijin destinate susținerii fermierilor și finanțată din fonduri europene și/sau bugetul de stat 19-03-2018
35 / 2018 Privind stabilirea traseului din/în perimetrul „SCHINENI AVAL”, pentru drumul situat pe raza comunei SĂUCEȘTI, jud. Bacău, aflat în domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău, în vederea obţinerii autorizaţiei de executare a lucrărilor ”EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL SCHINENI AVAL, RÂU SIRET, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA ȘI REPROFILAREA ALBIEI” comuna Săucești, Jud. Bacău, pentru SC MUV SRL 19-03-2018
34 / 2018 Privind stabilirea traselui din/in perimetrul ”ROGOAZA”,pentru drumul situat pe raza comunei SAUCESTI, jud. Bacau, aflat in domeniul public ala comunei Saucesti, judetul Bacau, in vederea obtineriiautorizatiei de executare a lucrarilor ”EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL ROGOAZA RAU SIRET, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA SI REPROFILAREA ALBIEI” com. Buhoci, Jud. Bacau, pentru SC MUV SRL 19-03-2018
33 / 2018 Prinvind prelungirea Contractului de comodat pentru utilizarea spatiului in suprafata de 35,60 mp in care functioneaza ”Punctul sanitar” din sat Siretu, comuna Saucesti, judetul Bacau 19-03-2018
32 / 2018 Privind aprobarea disponibilului de pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Saucesti, a conditiilor de inchiriere a acestora si aprobarea Contractului - cadru de inchiriere 19-03-2018
31 / 2018 referitor la completarea HCL nr. 22/2018 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Filialei Județene Bacău a Acor 19-03-2018
30 / 2018 Privind aprobarea incheierii unui contract de parteneriat cu ASOCIATIA PEOPLE UNITED in vederea acordarii de servicii sociale familiilor defavorizate/aflate in dificultate, de pe raza Comunei Saucesti 16-02-2018
29 / 2018 Privind aprobarea participarii Comunei Saucesti, judetul Bacau la Festivalul International al Tinerilor 2018 din cadrul Proiectului VIVAS :Trairea valorilor prin arta si sport, parte a proiectului European ”Europa cetatenilor” 16-02-2018
28 / 2018 Pentru completarea HCL Saucesti nr. 14/2018 privind incetarea prin reziliere a contractului de concesiune nr. 14/20 din 03.12.2010 incheiat intre UAT Comuna Saucesti si SC WIND ACTIVA DEVELOPMENT SRL 16-02-2018
27 / 2018 Privind aprobarea cotizatiei anuale pentru sustinerea financiara a Crucii Rosii - Filiala Bacau 16-02-2018
26 / 2018 Privind incheierea acordului de reabilitare in sarcina UAT PLOPANA, a drumurilor de exploatare apartinand domeniului public al comunei Saucesti, ce vor fi utilizate in procesul de transport a materialului exploatat in perimetrul Tudora Amonte 16-02-2018
25 / 2018 Privind incheierea acordului de reabilitare in sarcina S.C. CUSIPIT S.R.L. PRAJESTI, a drumurilor de exploatare apartinand domeniului public al comunei Saucesti, ce vor fi utilizate in procesul de transport a materialului exploatat in perimetrul Tudora Amonte 16-02-2018
24 / 2018 Privind aprobarea extinderii intravilanului localitatii Schineni, conform PUZ realizat in vederea ”Construire ansamblu de locuinte”, avand ca beneficiar :DIUMEA IOAN, DIUMEA MARIA si S.C.LEXTUD TRADE S.R.L. 16-02-2018
23 / 2018 Privind insusirea completarilor intervenite in inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Saucesti, judetul Bacau 16-02-2018
22 / 2018 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Filialei Judetene Bacau a ACoR 16-02-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează