Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
95 / 2018 privind aprobarea Regulamentului si Planului operativ de acţiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile comunale aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Săuceşti, județul Bacău pentru sezonul rece 2018-2019 27-09-2018
94 / 2018 privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA, a terenului în suprafață de 1.44 mp, parte din domeniul public al Comunei Săucești, județul Bacău, în vederea amplasării unui stâlp de joasă tensiune nr. 1 de tip SC15014 27-09-2018
93 / 2018 privind completarea Anexei 1 din HCL nr. 32/2017 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Săuceşti pentru anul 2018 27-09-2018
92 / 2018 privind aprobarea participării comunei Săucești la evenimentele cultural - artistice cu ocazia Serbării Satului Catranîc, Raionul Fălești din Republica Moldova 27-09-2018
91 / 2018 privind alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Șerbești - Biserica ”Sf. Nicolae” sat Șerbești , comuna Săucești, județul Bacău 27-09-2018
90 / 2018 privind acordarea unor drepturi bănești membrilor SVSU, ai comunei Săucești, județul Bacău pentru orele de pregătire și participare la intervenții 27-09-2018
89 / 2018 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău pentru anul 2018 27-09-2018
88 / 2018 PRIVIND NECESITATEA SI OPORTUNITATEA EXECUTĂRII UNOR LUCRĂRI DE REPARAȚII PE STR. NORDULUI PE TRONSONUL CUPRINS ÎNTRE INTERSECȚIA CU STRADA LILIACULUI ȘI CAPĂTUL DE NORD-EST AL STRĂZII NORDULUI 25-08-2018
87 / 2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A CONTRACTULUI - CADRU DE LUCRĂRI PENTRU Lucrări de eficientizare a sistemului de iluminat public stradal aferent unor străzi din comuna Săucești, județul Bacău 25-08-2018
86 / 2018 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI SĂUCEȘTI LA EVENIMENTELE EDUCATIV-CULTURALE DIN CADRUL FESTIVALURILOR ORGANIZATE DE SATUL DUBĂSARII VECHI, RAIONUL CRIULENI, REPUBLICA MOLDOVA 14-08-2018
85 / 2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACORD DE PARTENERIAT CU REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ BACĂU – OCOL SILVIC TRAIAN 14-08-2018
84 / 2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECTUL „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1b/APC/7REGIUNI 14-08-2018
83 / 2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI 14-08-2018
82 / 2018 Privind apobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ” Amenajare Piață agroalimentară sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău” și implementarea Proiectului 25-07-2018
81 / 2018 privind modificarea si completarea Anexei 1 din HCL nr. 109/2017 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Saucesti pentru anul 2018 16-07-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează