Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
68 / 2018 Privind aprobarea Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al comunei Săucești, județul Bacău, pentru anul 2018 28-06-2018
67 / 2018 Privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare încheiat între UAT Comuna Săucești și SC SOMA SRL Bacău 28-06-2018
66 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Săucești” 31-05-2018
65 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială Comuna Săucești, județul Bacău 31-05-2018
64 / 2018 Privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018 ce se va executa de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 și a Legii 272/2004 31-05-2018
63 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor pentru aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 31-05-2018
62 / 2018 Privind aprobarea contractării de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 1.500.000 lei 31-05-2018
61 / 2018 Privind alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Șerbești - Biserica ”Sf. Nicolae” sat Șerbești , comuna Săucești, județul Bacău 31-05-2018
60 / 2018 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău pentru anul 2018, ca urmare a aprobării unui Contract de sponsorizare 31-05-2018
59 / 2018 Privind Regulamentul comunal cu privire la organizarea păşunatului pentru suprafețele pajiștilor și pășunilor pentru care nu au fost încheiate contracte de închiriere în anul 2018 25-04-2018
58 / 2018 Privind aprobarea necesității și oportunității obiectivului de investiții ”Modernizarea infrastructurii școlare în localitatea Săucești, Comuna Săucești, județul Bacău” 25-04-2018
57 / 2018 Privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Săucești pentru anul 2018 25-04-2018
56 / 2018 Privind aprobarea măsurilor și normelor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie, păstrarea ordinii şi liniştii publice în comuna Săucești, județul Bacău, precum și aprobarea și desfășurării acțiunii ecologice ”Curățenia de primăvară în anul 2018” 25-04-2018
55 / 2018 Privind aprobarea Actului adițional la Contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2018 25-04-2018
54 / 2018 Privind aprobarea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap, precum și contribuția finanțării acestor servicii, pentru anul 2018 25-04-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează