Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2018 Privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2019 25-04-2018
51 / 2018 Privind validarea mandatului de Consilier în cadrul Consiliului Local Săucești, județul Bacău, al d-nei FRĂSÂN CORNELIA, supleantul înscris pe listele Partidului Alianța Liberalilor și Democraților și căruia partidul îi confirmă apartenența politică 25-04-2018
50 / 2018 Privind privind alegerea ,,președintelui de ședință” al Consiliului Local al Comunei Săucești pentru ședințele din perioada aprilie - iunie 2018 25-04-2018
49 / 2018 privind stabilirea programului și a perioadei în care se va desfășurasărbătoarea locală ”Zilele comunei Săucești” 29-03-2018
48 / 2018 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 din HCL nr. 109/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Comuna Săucești pentru anul 2018 29-03-2018
47 / 2018 pentru îndreptarea unei erori materiale cuprinse în H.C.L. nr. 35/19.03.2018 privind stabilirea traseului din/în perimetrul „SCHINENI AVAL”, pentru drumul situat pe raza comunei SĂUCEȘTI, jud. Bacău, aflat în domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău, în vederea obţinerii autorizaţiei de executare a lucrărilor ,,EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL SCHINENI AVAL, RÂU SIRET, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA ȘI REPROFILAREA ALBIEI” comuna Săucești, Jud. Bacău, pentru SC MUV SRL 29-03-2018
46 / 2018 pentru îndreptarea unei erori materiale cuprinse în H.C.L. nr. 34/19.03.2018 privind stabilirea traseului din/în perimetrul „ROGOAZA”, pentru drumul situat pe raza comunei SĂUCEȘTI, jud. Bacău, aflat în domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău, în vederea obţinerii autorizaţiei de executare a lucrărilor ,, EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL ROGOAZA RÂU SIRET, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA ȘI REPROFILAREA ALBIEI” com. Buhoci, Jud. Bacău, pentru SC MUV SRL 29-03-2018
45 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Săucești, județul Bacău 29-03-2018
44 / 2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Săucești, județul Bacău pentru perioada noiembrie - decembrie 2017 și ianuarie-februarie 2018 29-03-2018
43 / 2018 privind aprobarea transferului în inventarul bunurilor Comunei Săucești a unor instalații de iluminat public, din inventarul SC DELGAZ Grid SA 29-03-2018
42 / 2018 privind utilizarea sumei de 48.000 lei din excedentul anilor precedenți rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018 pentru finanțarea obiectivului „Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești, județul Bacău” 29-03-2018
41 / 2018 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău, pentru anul 2018 29-03-2018
40 / 2018 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al d-nei Mindirigiu Irina, înainte de expirarea duratei normale a mandatului și vacantarea unui post de consilier local înscris pe listele Partidului Alianța Liberalilor și Democraților 29-03-2018
39 / 2018 Privind apobarea Regulamentului comunal cu privire la organizarea pășunatului precum și exploatarea pajiștilor și a pășunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Săucești, pentru anul 2018 22-03-2018
38 / 2018 Pentru apobarea excluderii din Asociația Intercomunitare pentru Salubrizarea Bacău a orașului Comănești 19-03-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează