Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
134 / 2019 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău, la data de 21 noiembrie 2019 21-11-2019
133 / 2019 privind alocarea unei sume de bani pentru completarea fondurilor proprii ale BISERICII ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI” din satul Săucești, comuna Săucești, județul Bacău 05-11-2019
132 / 2019 privind aprobarea contractului de credit și a contractelor de ipotecă mobiliară pentru acordarea unei finanțari rambursabile interne de la CEC Bank pentru finanțarea investițiilor ”Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural în localitatea Saucești, comuna Săucești, județul Bacău” și ”Înființare și dotare centru tip Afterschool în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău” 05-11-2019
131 / 2019 referitor la modificarea art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Săucești nr. 107/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Săucești în Consiliul de administrație al Școlii „I.S.Sturdza” Săucești, în anul școlar 2019-2020 05-11-2019
130 / 2019 referitor la revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2019 privind actualizarea valorii de inventar a unor drumuri din domeniul public al comunei Săuceşti, judeţul Bacău 05-11-2019
129 / 2019 privind mandatarea unui reprezentant al UAT Comuna Săucești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii: ,,Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare și transport deșeuri în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe” 05-11-2019
128 / 2019 privind validarea mandatului de Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Săucești, județul Bacău, al d-lui Albu Răzvan Gabriel, supleantul înscris pe listele Partidului Social Democrat și căruia partidul îi confirmă apartenența politică 05-11-2019
127 / 2019 prin care se ia act de încetarea mandatului de Consilier Local al d-nei Geangalău Marcela, începând cu data depunerii demisiei, înainte de expirarea duratei normale a mandatului și vacantarea unui post de Consilier Local înscris pe listele Partidului Social Democrat 05-11-2019
126 / 2019 privind instituirea unei burse în vederea susținerii pregătirii de specialitate d-nei BUDACU DORINA, Inspector de specialitate în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Săucești 18-10-2019
125 / 2019 privind aprobarea unei Proceduri în cazul anulării unor accesorii generate de obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Comunei Săucești în anul 2019 18-10-2019
124 / 2019 privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău 18-10-2019
123 / 2019 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău, la data de 18 octombrie 2019 18-10-2019
122 / 2019 privind aprobarea Regulamentului si Planului operativ de acţiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile comunale aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Săuceşti, județul Bacău pentru sezonul rece 2019-2020 18-10-2019
121 / 2019 privind organizarea evenimentului ”Serbările toamnei săuceștene” 18-10-2019
120 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada octombrie – decembrie 2019 18-10-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează