Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
128 / 2019 privind validarea mandatului de Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Săucești, județul Bacău, al d-lui Albu Răzvan Gabriel, supleantul înscris pe listele Partidului Social Democrat și căruia partidul îi confirmă apartenența politică 05-11-2019
127 / 2019 prin care se ia act de încetarea mandatului de Consilier Local al d-nei Geangalău Marcela, începând cu data depunerii demisiei, înainte de expirarea duratei normale a mandatului și vacantarea unui post de Consilier Local înscris pe listele Partidului Social Democrat 05-11-2019
126 / 2019 privind instituirea unei burse în vederea susținerii pregătirii de specialitate d-nei BUDACU DORINA, Inspector de specialitate în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Săucești 18-10-2019
125 / 2019 privind aprobarea unei Proceduri în cazul anulării unor accesorii generate de obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Comunei Săucești în anul 2019 18-10-2019
124 / 2019 privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău 18-10-2019
123 / 2019 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău, la data de 18 octombrie 2019 18-10-2019
122 / 2019 privind aprobarea Regulamentului si Planului operativ de acţiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile comunale aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Săuceşti, județul Bacău pentru sezonul rece 2019-2020 18-10-2019
121 / 2019 privind organizarea evenimentului ”Serbările toamnei săuceștene” 18-10-2019
120 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada octombrie – decembrie 2019 18-10-2019
119 / 2019 privind actualizarea valorii de inventar a unor drumuri din domeniului public al comunei Săuceşti, judeţul Bacău 07-10-2019
118 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a contractului-cadru pentru ,,Lucrări de eficientizare a sistemului de iluminat public stradal aferent unor străzi din comuna Săucești, județul Bacău” 07-10-2019
117 / 2019 privind necesitatea și oportunitatea executării unor lucrări de eficientizare a sistemului de iluminat public stradal aferent unor străzi din comuna Saucesti, județul Bacău 07-10-2019
116 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiţie: ,,Amenajare piață agroalimentară, sat Săucești, Comuna Săucești, Județul Bacău” 02-10-2019
115 / 2019 privind aprobarea unui Act adițional la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 67/3542 din 28.04.2009, încheiat între UAT Comuna Săucești și SC SOMA SRL Bacău 17-09-2019
114 / 2019 HCL privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol aferent perioadei 2015-2019, în format electronic 10-09-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează