Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
83 / 2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI 14-08-2018
82 / 2018 Privind apobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ” Amenajare Piață agroalimentară sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău” și implementarea Proiectului 25-07-2018
81 / 2018 privind modificarea si completarea Anexei 1 din HCL nr. 109/2017 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Saucesti pentru anul 2018 16-07-2018
80 / 2018 Privind aprobarea activitatilor si a actiunilor cu ocazia primirii delegatiei oficiale din Comuna Collecchio, Ialia si stabilirea in principiu a relatiilor de infratire dintre cele doua comunitati 16-07-2018
79 / 2018 Aprobarea activitatilor de promovare a Scolii I.S.Sturdza Saucesti, prin cofinantarea activitatilor din cadrul Proiectului ”Scoala de Vara - Lumea copiilor” 16-07-2018
78 / 2018 Privind necesitatea si oportunitatea executarii lucrarilor ” Reparatii podete existente in vederea protejarii sectorului de drum aferente proiectului de investitie MODERNIZARE DRUMURI LOCALE(SATESTI) SAT SAUCESTI SI SCHINENI, COMUNA SAUCESTI, JUDETUL BACAU precum si asigurarea accesului autovehiculelor sau pietonilor in imediata vecinatate a drumului ” 16-07-2018
77 / 2018 Privind necesitatea si oportunitatea executarii unor lucrari de eficientizare a sistemului de iluminat public stradal in Comuna Saucesti 16-07-2018
76 / 2018 Privind modificarea Organigramei si a Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saucesti, Judetul Bacau 16-07-2018
75 / 2018 Privind alegerea ”presedintelui de sedinta” pentru perioada iulie - septembrie 2018 16-07-2018
74 / 2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE ÎN LOCALITATEA SĂUCEȘTI COMUNA SĂUCEȘTI JUDEȚUL BACĂU” 05-07-2018
73 / 2018 Referitor la aprobarea de principiu a accesării de către UAT Comuna Săucești a unei finanțări din fonduri prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 05-07-2018
72 / 2018 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SCOLARE IN LOCALITATEA SAUCESTI COMUNA SAUCESTI JUDETUL BACAU” 05-07-2018
71 / 2018 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău pentru anul 2018 05-07-2018
70 / 2018 Referitor la îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 43/30.06.2014 privind aprobarea unui Contract de comodat încheiat între Asociația ”Muguraș Săuceștean” și UAT Comuna Săucești, județul Bacău 28-06-2018
69 / 2018 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din comuna Săucești, județul Bacău pentru perioada martie – mai 2018 28-06-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează