Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2020 pivind acordarea burselor de merit și a burselor sociale elevilor din cadrul Școlilor de pe raza comunei Săucești 30-01-2020
11 / 2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018 30-01-2020
10 / 2020 privind aprobarea calității de Partener de dezvoltare a Comunei Săucești în cadrul Programului ,,Diaspora Acasă Reușește DAR 3x1” în vederea susținerii financiare a administrației publice locale satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni din Republica Moldova 30-01-2020
9 / 2020 privind acceptarea sumei de 500 lei cu titlu de sponsorizare din partea SC AICBAC SA și aprobarea încheierii unui Contract de sponsorizare între UAT Comuna Săucești și SC AICBAC SA 30-01-2020
8 / 2020 privind aprobarea unui Protocol cadru de colaborare în vederea înființării rețelei de WIFI în Comuna Săucești, județul Bacău, în conformitate cu Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU 30-01-2020
7 / 2020 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Fundația de Sprijin Comunitar județul Bacău 30-01-2020
6 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionareal Asociației “CLUB SPORTIV SIRETU SĂUCEŞTI” 30-01-2020
5 / 2020 referitor la abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2019 privind aprobarea Statutului și Regulamenului de organizare și funcționare a clubului ,,Club Sportiv Siretu Săucești” 30-01-2020
4 / 2020 referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Săucești nr. 33/2019 privind aprobarea înființării „Club Sportiv Siretu Săucești” 30-01-2020
3 / 2020 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 30-01-2020
2 / 2020 privind aprobarea Rețelei școlare în Unitatea administrativ – teritorială comuna Săucești, județul Bacău, pentru anul școlar 2020 – 2021 30-01-2020
1 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada ianuarie – martie 2020 30-01-2020
149 / 2019 referitor la completarea și modificarea HCL NR. 61/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săucești, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali 27-12-2019
148 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 27-12-2019
147 / 2019 privind necesitatea si oportunitatea achiziționării cotei indivize de 9/45 a terenului având categoria de folosință drum denumit „str. Costișei” din satul Bogdan-Vodă, comuna Săucești, județul Bacău 17-12-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează