Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
67 / 2019 privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al Adunarii Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din partea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Săucești, județul Bacău 18-06-2019
66 / 2019 privind încetarea contractului de concesiune nr. 392 din 30.04.2001, încheiat între UAT Comuna Săucești și S.C. DELORIN COM S.R.L. 18-06-2019
65 / 2019 privind aprobarea modalității de calcul al redevenței/chiriei provenită din concesionarea/închirierea bunurilor aflate în domeniul public/privat al comunei Săucești, județul Bacău 18-06-2019
64 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Săucești, județul Bacău 18-06-2019
63 / 2019 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Săucești, județul Bacău 18-06-2019
62 / 2019 privind aprobarea Contractului de comodat încheiat între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Asociația Cultural-Educativă, Artă, Sport și Sănătate ”Vatra Satului” Bacău 14-06-2019
61 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, conform devizului general actualizat la obiectivul de investiții “Modernizare drumuri în comuna Săucești, județul Bacău” 14-06-2019
60 / 2019 privind acordarea unui număr de 5 (cinci) premii de excelență elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale ,,I. S. Sturdza” Săucești, pentru rezultate deosebite la învățătură și participarea la activități extrașcolare 31-05-2019
59 / 2019 privind aprobarea Regulamentului privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale comuna Săucești, județul Bacău 31-05-2019
58 / 2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Săucești, judeţul Bacău pentru anul 2019 31-05-2019
57 / 2019 referitor la cheltuielile cu întocmirea actelor juridice, obținerea certificatelor medico – legale, precum și unele cheltuieli cu asistența medicală a victimelor violenței domestice de pe raza Comunei Săucești, județul Bacău 31-05-2019
56 / 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 31-05-2019
55 / 2019 privind aprobarea Statutului și Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociației “CLUB SPORTIV SIRETU SĂUCEŞTI” 31-05-2019
54 / 2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019, ce se va executa de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 și a Legii 272/2004 31-05-2019
53 / 2019 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2019 31-05-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează