Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2019 privind aprobarea înființării Asociației “CLUB SPORTIV SIRETU SĂUCEŞTI” Comuna Săucești, județul Bacău 29-03-2019
32 / 2019 privind aprobarea încheierii unui Parteneriat educațional între UAT Comuna Săucești și ,,Teatru de păpuși tradițional” Bacău 29-03-2019
31 / 2019 referitor la îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 80/28.09.2017 privind însușirea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Săucești, județul Bacău 29-03-2019
30 / 2019 privind atestarea ca domeniul public al comunei Săucești, a suprafeței de 3007 mp situat în intravilanul satului Schineni, comuna Săucești, județul Bacău 29-03-2019
29 / 2019 privind alocarea unei sume în vederea contractări experților cooptați pentru atribuirea contractului de achiziţie la obiectivul ,,Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău” 29-03-2019
28 / 2019 privind alocarea unei sume în vederea contractări experților cooptați pentru atribuirea contractului de achiziţie la obiectivul ,,ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE CENTRU AFTER SCHOOL ÎN LOCALITATEA SĂUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” 29-03-2019
27 / 2019 privind atestarea ca domeniul privat al comunei Săucești, a suprafeței de 854 mp situat în intravilanul satului Șerbești, comuna Săucești, județul Bacău 29-03-2019
26 / 2019 privind aprobarea regulamentului de efectuare a operațiunilor de încasări și plăți prin casierie la Primăria Săucești, județul Bacău 29-03-2019
25 / 2019 privind aprobarea regulamentului de urmărire și executare silită a creanțelor fiscale restante la bugetului local al comunei Săucești, județul Bacău prin modalităţile prevăzute expres de lege 29-03-2019
24 / 2019 privind actualizarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului 29-03-2019
23 / 2019 privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la organizarea păşunatului precum şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor, precum și a terenurilor degradate ce necesită reamenajări în vederea redării acestora în circuitul pășunilor de pe raza administrativ-teritorială al comunei Saucesti, pentru anul 2019 29-03-2019
22 / 2019 privind aprobarea condițiilor de închiriere a suprafețelor de pășune și aprobarea Contractului-cadru de închiriere pentru suprafeţele de pășune aflate în domeniul privat al comunei Săucești 29-03-2019
21 / 2019 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Săucești, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018 29-03-2019
20 / 2019 privind aprobarea măsurilor și normelor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie, păstrarea ordinii şi liniştii publice în comuna Săucești, județul Bacău, precum și aprobarea și desfășurării acțiunii ecologice ,,Curățenia de primăvară în anul 2019” 29-03-2019
19 / 2019 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Fundația Interetnică pentru Cultură și Artă ,,Ion Ghelu Destelnica” Bacău 29-03-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează