Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
149 / 2019 referitor la completarea și modificarea HCL NR. 61/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săucești, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali 27-12-2019
148 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 27-12-2019
147 / 2019 privind necesitatea si oportunitatea achiziționării cotei indivize de 9/45 a terenului având categoria de folosință drum denumit „str. Costișei” din satul Bogdan-Vodă, comuna Săucești, județul Bacău 17-12-2019
146 / 2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare durabilă a comunei Săucesti, județul Bacău pentru perioada 2020-2024 17-12-2019
145 / 2019 privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 4 mp, parte din domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău, în favoarea SC DELGAZ GRID SA 17-12-2019
144 / 2019 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău, la data de 17 decembrie 2019 17-12-2019
143 / 2019 privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău 29-11-2019
142 / 2019 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 560/18.09.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului “ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE CENTRU TIP AFTERSCHOOL ÎN LOCALITATEA SĂUCEŞTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” 29-11-2019
141 / 2019 privind aprobarea Acordului Instituțional încheiat între Comuna Săucești și Consiliul Județean Bacău, în vederea implementării proiectului ,,PRO – INTEGR – consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică din județul Bacău” 26-11-2019
140 / 2019 privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 5 mp, parte din domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău, în favoarea SC DELGAZ GRID SA 26-11-2019
139 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al „Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă“ 26-11-2019
138 / 2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Săucești, județul Bacău 26-11-2019
137 / 2019 privind organizarea și desfășurarea zilelor ,,Sărbătorile de iarnă” în comuna Săucești, județul Bacău 26-11-2019
136 / 2019 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor în comuna Săucești, județul Bacău pentru anul 2020 26-11-2019
135 / 2019 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din comuna Săucești, județul Bacău pentru perioada iulie – octombrie 2019 26-11-2019
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează