Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2020 privind aprobarea încheierii unui Contract de sponsorizare între UAT Comuna Săucești și AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA 03-04-2020
37 / 2020 privind preluarea în domeniul privat al comunei Săucești a cotei de 36/45 din imobilul în suprafață de 1624 m.p., având nr. cadastral 60043, carte funciară nr. 60043, situat în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău 03-04-2020
36 / 2020 privind preluarea în domeniul privat al comunei Săucești a cotei de 566/640 din imobilul în suprafață de 1440 m.p., având nr. cadastral 1779/11, carte funciară nr. 64568 (nr. CF vechi 1480), situat în localitatea Bogdan Vodă, comuna Săucești, județul Bacău 03-04-2020
35 / 2020 privind aprobarea Regulamentului referitor la realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a oricăror construcții, lucrări, amenajări sau instalații în orice scop 03-04-2020
34 / 2020 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria C1 al comunei Săucești, județul Bacău 03-04-2020
33 / 2020 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei Diumea Ioan, în vederea refacerii locuinței avariate în urma unui incendiu 03-04-2020
32 / 2020 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul Consiliului Local al comunei Săucești, al domnului Bolfă Marian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului 03-04-2020
31 / 2020 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele vârstnice și alte categorii de persoane vulnerabile din comuna Săucești, județul Bacău în contextul prevenirii răspândirii virusului COVID-19 03-04-2020
30 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Săucești, județul Bacau 03-04-2020
29 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada aprilie - iunie 2020 03-04-2020
28 / 2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 307/16.03.2005 având ca obiect „cedarea de către locator și primirea spre folosință și administrare de către locatar a unui spațiu de prestări servicii – LOT nr. 1 în suprafață utilă de 19,96 m.p. – parte din imobilul DISPENSAR MEDICAL UMAN SĂUCEȘTI” până la finalizarea procedurii de concesionare a imobilului menționat, maximum 6 luni de la data prezentei hotărâri 16-03-2020
27 / 2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS 28-02-2020
26 / 2020 referitor la aprobarea încheieirii unei CONVENȚII DE PRACTICĂ privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă/masterat cu Universitatea „George Bacovia” Bacău 19-02-2020
25 / 2020 privind dezlipirea în două loturi a imobilului având număr cadastral 63998, situat în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău 19-02-2020
24 / 2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Amenajare parc și loc de joacă pentru copii în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău” 19-02-2020
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează