Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
97 / 2020 privind aprobarea concesionării, a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire aferente concesionării unui spațiu din imobilul (Dispensar uman) situat în satul Săucești, str. Salcâmului nr. 3, comuna Săucești, județul Bacău, înscris în cartea funciară nr. 63271, imobil ce se află în domeniul public al comunei Săucești, în vederea funcționării unui punct farmaceutic 05-10-2020
96 / 2020 privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău 05-10-2020
95 / 2020 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în vederea prevenirii abandonului școlar, între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Școala Gimnazială „Ioniță Sandu Sturdza” Săucești, județul Bacău 05-10-2020
94 / 2020 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu caracter educativ, între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Secția de Poliție a Comunei Săucești, județul Bacău 05-10-2020
93 / 2020 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare privind situația gravidelor de pe raza comunei, între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Cabinetele medicale de medicină de familie de pe raza Comunei Săucești, județul Bacău 05-10-2020
92 / 2020 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu caracter educativ între UAT Comuna Săucești, județul Bacău și Cabinetele medicale de medicină de familie de pe raza Comunei Săucești, județul Bacău 05-10-2020
91 / 2020 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din comuna Săucești, județul Bacău pentru lunile ianuarie și februarie 2020 05-10-2020
90 / 2020 privind aprobarea Contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 17-09-2020
89 / 2020 referitor la unele măsuri cu privire la desfășurarea Campionatului de minifotbal la nivelul Comunei Săucești, județul Bacău 17-09-2020
88 / 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 559/18.09.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL ÎN LOCALITATEA SĂUCEŞTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” 17-09-2020
87 / 2020 privind acordarea „Diplomei de aur” și a unui premiu, cuplurilor care au aniversat/aniverseaza 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și care au domiciliul pe raza comunei Săucești, județul Bacău 17-09-2020
86 / 2020 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău, la data de 17 septembrie 2020 17-09-2020
85 / 2020 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău, la data de 03.09.2020 03-09-2020
84 / 2020 privind validarea modificărilor aduse bugetului local al Comunei Săucești prin Dispoziția Primarului Comunei Săucești nr. 303 din 28.08.2020 privind majorarea bugetului local al Comunei Săucești pe anul 2020 la data de 28.08.2020 03-09-2020
83 / 2020 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-nei Niță Carmen înainte de expirarea duratei normale a mandatului și vacantarea unui post de consilier local înscris pe listele Partidului Social Democrat 24-08-2020
Înapoi

DISPOZIȚIA NR. 294 AFIȘAJ ELECTORAL 2020

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează