Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
128 / 2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente” furnizat la domiciliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Săucești nr. 96/2019 17-12-2020
127 / 2020 referitor la modificarea HCL nr. 39/2020 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2021 17-12-2020
126 / 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Săucești în Consiliul de administrație al Școlii „I.S.Sturdza” Săucești, în anul școlar 2020-2021 17-12-2020
125 / 2020 privind stabilirea cuantumului burselor școlare de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din cadrul școlilor de pe raza Comunei Săucești, Județul Bacău 17-12-2020
124 / 2020 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 97 din 05.10.2020 privind aprobarea concesionării, a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire aferente concesionării unui spațiu din imobilul (Dispensar uman) situat în satul Săucești, str. Salcâmului nr. 3, comuna Săucești, județul Bacău, înscris în cartea funciară nr. 63271, imobil ce se află în domeniul public al comunei Săucești, în vederea funcționării unui punct farmaceutic 17-12-2020
123 / 2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Săucești, județul Bacău pentru anul 2021 17-12-2020
122 / 2020 privind înregistrarea Primăriei comunei Săucești, județul Bacău în Sistemul național electronic de plata online a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP), precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar 17-12-2020
121 / 2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Săucești, județul Bacău, a unui imobil având categoria de folosință ”drum de acces” 17-12-2020
120 / 2020 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău, pe anul 2020 09-12-2020
119 / 2020 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Săucești, județul Bacău, la data de 09.12.2020 09-12-2020
118 / 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 560/18.09.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului “ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE CENTRU TIP AFTERSCHOOL ÎN LOCALITATEA SĂUCEŞTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” 09-12-2020
117 / 2020 privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în vederea apărării intereselor Comunei Săucești și a autorităților administrației publice locale ale Comunei Săucești 07-12-2020
116 / 2020 privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al dlui Ungureanu Viorel și vacantarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Săucești, județul Bacău 07-12-2020
115 / 2020 referitoare la completarea HCL nr. 101/2020 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLARE ÎN LOCALITATEA SĂUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” prin actualizarea valorică a descrierii sumare a investiției 07-12-2020
114 / 2020 privind alegerea Viceprimarului Comunei Săucești, județul Bacău 13-11-2020
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează