Informări Urbanism

Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2020 privind aprobarea contractului de asociere având ca obiect organizarea procedurilor de achiziție și a contractului de finanțare având ca obiect extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării cu energie electrică a locuințelor din loc Schineni, zona str. Dumbravei și Prelungire, comuna Săucești, județul Bacău 30-06-2020
71 / 2020 privind aprobarea contractului de asociere având ca obiect organizarea procedurilor de achiziție și a contractului de finanțare având ca obiect stabilirea condițiilor de finanțare a lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice din localitatea Bogdan Vodă, str 9 mai și str. Energiei , județul Bacău 30-06-2020
70 / 2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire sediu primărie în comuna Săucești, județul Bacău” 30-06-2020
69 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Construire sediu primărie în comuna Săucești, județul Bacău” 30-06-2020
68 / 2020 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, județul Bacău 30-06-2020
67 / 2020 referitor la aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2020, la nivelul comunei Săucești, județul Bacău 19-06-2020
66 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenului de sport situat pe strada 1 Decembrie nr. 135, localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău 19-06-2020
65 / 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Parcului și locului de joacă pentru copii situat pe strada Nufărului nr. 45, în localitatea Săucești, comuna Săucești, județul Bacău 19-06-2020
64 / 2020 privind actualizarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 61/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săucești, județul Bacău și a indemnizației consilierilor locali 19-06-2020
63 / 2020 privind aprobarea Regulament privind condițiile de utilizare și exploatare a drumurilor de interes local, aflate în domeniul public al Comunei Săucești 19-06-2020
62 / 2020 privind asocierea Comunei Săucești, județul Bacău cu Asociația Cultural – Educativă Săucești în vederea organizării și desfășurării proiectului ,,FOLCLOR SĂUCEȘTEAN” 19-06-2020
61 / 2020 privind prelungirea Protocolului de colaborare încheiat între U.A.T. Comuna Săucești, județul Bacău și Fundația de Sprijin Comunitar județul Bacău 19-06-2020
60 / 2020 HCL privind aprobarea Contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 27-05-2020
59 / 2020 HCL privind constituirea unui drept de folosință temporară a terenului în suprafață de 2.350,3 mp, în favoarea Asocierii SC SPEDITION UMB SRL – SC TEHNOSTRADE SRL, în baza contractului nr. C28/12.02.2020 încheiat între CNTEE TRANSELECTRICA SA și Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA 27-05-2020
58 / 2020 HCL privind necesitatea și oportunitatea proiectului: „Lucrări de construire teren de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii în localitatea Schineni, comuna Săucești, județul Bacău” 27-05-2020
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează