Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2021 privind aprobarea necesității și oportunității Actualizării Planului Urbanistic Zonal – Sistematizare, amenajare și modernizare zonă centrală Săucești 16-03-2021
18 / 2021 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din comuna Săucești, județul Bacău 16-03-2021
17 / 2021 referitor la modificarea și completarea Anexei nr. 1. si Anexei nr. 2., parte integrantă din H.C.L. nr. 39/2020 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2021 16-03-2021
16 / 2021 privind organizarea structurii de specialitate în domeniul urbanismului, amenajarea teritoriului și autorizării lucrărilor de construire/desființare la nivelul Comunei Săucești, județul Bacău 25-02-2021
15 / 2021 privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 5 mp, parte din domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău, în favoarea SC DELGAZ GRID SA 25-02-2021
14 / 2021 privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 5 mp, parte din domeniul public al comunei Săucești, județul Bacău, în favoarea SC DELGAZ GRID SA 25-02-2021
13 / 2021 privind actualizarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Săucești, Județul Bacău 25-02-2021
12 / 2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 ce se va executa de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 și a Legii 272/2004 25-02-2021
11 / 2021 privind aprobarea Conturilor de execuție ale Bugetului Local și ale Bugetului creditelor interne ale Comunei Săucești, județul Bacău la data de 31 decembrie 2020 25-02-2021
10 / 2021 privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada februarie – aprilie 2021 25-02-2021
9 / 2021 privind introducerea în inventarul domeniului privat al UAT Comuna Săucești a construcțiilor răscumpărate, în baza procesului – verbal nr. 5266 din data de 02.07.2019 16-02-2021
8 / 2021 privind introducerea în inventarul domeniului privat al UAT Comuna Săucești a suprafeței de 500 mp, teren intravilan având categoria de folosință arabil, situat în tarlaua 11, parcela 708 și cota indiviză de 1/3 din suprafața de 190 mp, teren intravilan având categoria de folosință drum - cale de acces, situat în tarlaua 11, parcela 709, 710 16-02-2021
7 / 2021 privind aprobarea bugetului indicativ actualizat pentru obiectivul de investiţie: ,,Amenajare piață agroalimentară, sat Săucești, Comuna Săucești, Județul Bacău” 05-02-2021
6 / 2021 privind avizarea de principiu a PUZ pentru investiția Construire locuințe amplasat în localitatea Bogdan Vodă, comuna Săucești, județul Bacău Beneficiar: Popa Cristian-Costel 21-01-2021
5 / 2021 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor în comuna Săucești, județul Bacău pentru anul 2021 21-01-2021
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează