Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
356 / 2017 privind constituirea comisiei de analiza a reclamatiilor administrative privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public 2017-09-19
355 / 2017 privind stabilirea functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului comunei Saucesti, judetul Bacau, responsabili cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 2017-09-15
330 / 2017 privind aprobarea Codului Etic si de integritate in cadrul Primariei Comunei Saucesti, judetul Bacau 2017-08-11
331 / 2017 privind aprobarea Planului de integritate privind Strategia Anticoruptie pe perioada 2016 - 2020, componenta si Regulamentul de organizare si de lucru al grupului de lucru pentru integritate 2017-08-11
305 / 2017 privind delegarea atributiilor functiei de Sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta Saucesti, judetul Bacau 2017-07-31
309 / 2017 privind desemnarea coordonatorului in cadrul Compartimentului Taxe, Impozite si Executare silita al Primăriei Saucesti 2017-07-31
313 / 2017 privind desemnarea coordonatorului in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primariei Saucesti 2017-07-31
259 / 2017 privind constituirea comisie de constatare a pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile 2017-07-28
232 / 2017 privind stabilirea programului de functionare a Primariei Comunei Saucesti si programul de lucru cu publicul 2017-06-19
160 / 2017 privind desemnarea reprezentatului Primarului in calitate de membru in Consiliul de administratie al Scolii ”I.S.Sturdza” Saucesti 2017-03-31
137 / 2017 privind desemnarea persoanelor autorizate sa pereze in aplicatia Registrul electoral la nivelul unitatii administrative teritoriale Saucesti, judetul Bacau 2017-03-16
68 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de functionare privind inregistrarea, circulatia si pastrarea actelor, precum si aprobarea registrului privind evidenta stampilelor si a sigiliilor in cadrul Primariei Comunei Saucesti 2017-02-28
84 / 2017 Dispozitie privind apobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru conditii vatamatoare in munca, datorate expunerii la campurile electromagnetice a personalului din cadrul Primariei Saucesti, judetul Bacau 2017-02-28
43 / 2017 Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu asigurarea implementarii prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese. 2017-02-01
46 / 2017 Dispozitie privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Saucesti 2017-02-01
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează