headerphoto

Proiecte desfășurate în comuna Săucești

Deschide document PDF »

Localitate Proiecte implementate Proiecte în derulare Proiecte ce urmează a fi implementate Sursă finanțare
Sat Schineni, comuna Săucești, județul Bacău Reparatie rigolă carosabilă sat Schineni Buget local
Comuna Săucești, județul Bacău Înființare rețea publică de apă potabilă, rețea publică de apă uzată și stație de epurare în satele Bogdan-Vodă, Săucești și Schineni Fonduri europene
Sat Siretul, comuna Săucești, județul Bacău Înființare bază sportivă multifuncțională Progamul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Sat Săucești , comuna Săucești , județul Bacău Extindere stație de clorinare – alimentare cu apă Buget local
Sat Serbești, comuna Săucești , județul Bacău Centrală termică Școala Șerbești Buget local
Sat Serbești, comuna Săucești , județul Bacău Gard Școala Șerbești Buget local
Sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău Finanțare construcție: „ Casă de prăznuire ” si pictură biserica ortodoxă Săucești Buget local
Sat Șerbești, Siretul și Schineni comuna Săucești, județul Bacău Finanțare pictură biserica ortodoxă Schineni Buget local
Sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău Reabilitarea și modernizarea punctului de agrement : „ Izvor” Buget local
Sat Siretul, comuna Săucești, județul Bacău Dispunerea și organizarea grupurilor sanitare în incinta Scolii Siretul clasele: I - VIII Fonduri europene
Comuna Săucești, județul Bacău Reabilitarea nomenclatorului stradal si numerotarea imobilelor Buget local
Sat Saucesti Comuna Saucesti Judetul Bacau Modernizare Clubul Tineretului Buget local
Sat Saucesti Comuna Saucesti Judetul Bacau Centrală termică Școala Saucesti Buget local
Comuna Săucești, județul Bacău Asfaltare DJ 207F Siretu-Șerbești Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
Sat Săucești , comuna Săucești , județul Bacău Asfaltare drum comunal DS738,L=300 M Buget local
Sat Săucești , comuna Săucești , județul Bacău Amenajare teren sport multifuncțional Buget local
Sat Săucești , comuna Săucești , județul Bacău Amenajare parcare Cămin Cultural Buget local
Sat Săucești , comuna Săucești , județul Bacău Modernizare clădire Gradinița Săucești Buget local
Comuna Săucești, județul Bacău Lucrări de îmbrăcare a drumurilor DS443, DS127, DS322, DS327, DS69 Buget local
Localitate Proiecte implementate Proiecte în derulare Proiecte ce urmează a fi implementate Sursă finanțare
Sat Săucești și Schineni, comuna Săucești, județul Bacău Modernizare drumuri locale (sătești) Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
Comuna Săucești, județul Bacău Lucrări de corectare a torenților și de conducere a apei in emisari naturali Fonduri europene
Sat Serbești, comuna Săucești , județul Bacău Construire clădire: „Școala claselor I – IV – Șerbești” Banca Mondială
Satul Schineni, comuna Săucești , județul Bacău   Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului culturar din localitatea Schineni, comuna Săucești, județul Bacău Compania Națională de Investiții (CNI)
Sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău Amenajare șanțuri și acostamente pe DJ207P si DS1096 Buget local
Sat Saucesti Comuna Saucesti Judetul Bacau Reaparatii gard, reamenajare parcare la dispensarul uman Buget local
Localitate Proiecte implementate Proiecte în derulare Proiecte ce urmează a fi implementate Sursă finanțare
Comuna Săucești, județul Bacău Înființare distrubuție de gaze naturale Parteneriat public-privat
Sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău Sală sport Compania Națională de Investiții (CNI)
Sat Bogdan Vodă comuna Săucești, județul Bacău Amenajare trotuare partea dreaptă Buget local
Sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău Modernizare Centru Civic Buget local
Sat Bogdan Vodă, Saucesti și Schineni comuna Săucești, județul Bacău Modernizare drumuri comunale si satesti prin asfaltare Fonduri europene
Sat Serbești și Siretu comuna Săucești, județul Bacău Extindere rețea de alimentare cu apă și apă uzată Master plan județean
Sat Bogdan Vodă comuna Săucești, județul Bacău Amenajare teren mini – fotbal Buget local
Localitate Proiecte implementate Proiecte în derulare Proiecte ce urmează a fi implementate Sursă finanțare
Sat Bogdan Vodă comuna Săucești, județul Bacău   Amenajare trotuare partea stanga si piațetă Buget local
Sat Siretul, comuna Săucești, județul Bacău Extindere cladire Scoala Siretu Fonduri europene
Sat Saucesti Comuna Saucesti Judetul Bacau Teren sport multifunctional Buget local
Sat Saucesti Comuna Saucesti Judetul Bacau Reabilitare cămin cultural Săucești Fonduri europene, Programul Național Educațional