headerphoto

INFORMATII PUBLICE

Anunturi

Anunt si bibliografie

Anunt

AC 2017 AC 2016

CU 2017 CU 2016

Proiect

Anunt concurs

Anunt concurs

UAT COMUNA SĂUCEȘTI, titular al proiectului "EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, STR. CORNIȘEI, SAT BOGDAN VODĂ, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU", propus a fi amplasat în Bogdan Vodă, Str. Cornișei, comuna Săucești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău și anume: nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supuneevaluarii adecvate, pentru proiectul propus.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, Str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni – vineri între orele 08.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

 

INFORMARE

 

Informarea este efectuata de UAT COMUNA SAUCESTI, localitatea Saucesti, str. 1 Decembrie, nr.101, telefon 0234/215218, ce solicita de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET BACAU,AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR, pentru ,,Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare,str.Cornisei, sat Bogdan-Voda, comuna Saucesti, judetulBacau,,.

Investitia este noua.

Ca rezultat al activitatii zilnice vor rezulta ape uzate care preluate de reteaua de colectare vor ajunge in Statia de Epurare Saucesti, iar dupa etapa de filtrare vor fi deversate in emisarul Turbata.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996,cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtinainformatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

              Persoanele care dorescsa transmitaobservatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BACAU, STR. NICOLAE LASCAR BOGDAN NR.15C, telefon 0234/541646.

ANUNȚ

COMUNA SĂUCEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare Str. Cornișei, sat Bogdan Vodă, comuna Săucești, județul Bacău”, propus a fi amplasat în Str. Cornișei, sat Bogdan Vodă,comuna Săucești, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul Primăriei Comunei Săucești, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău

Delimitarea, arondarea, sediile si numerotarea sectiilor de votare

COMUNA SĂUCEȘTI, titular al proiectului "COVOR ASFALTIC PE DC 14", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nu necesită evaluarea adecvată, pentru proiectul propus a se realiza în comuna Săucești, județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, Str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni – joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț până la data de 06.04.2016.

 

 

 

ANUNȚ

COMUNA SĂUCEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Covor asfaltic pe DC 14”, propus a fi amplasat în comuna Săucești, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 și la sediul Primăriei Comunei Săucești, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

 

 

 

 

 

Anunt

Raport

UAT COMUNA SĂUCEȘTI, titular al proiectului ”AMENAJARE ȘANȚURI ȘI ACOSTAMENTE PE DC 14, SAT SAUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”,anunță publicul interesat asupra lucrării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău,că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.Oituz,nr.23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00-14.00,precum și la următoarea adresa de internet:wwwapmbc.anpm.ro.Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 13.11.2015.

,,COMUNA SĂUCEȘTI,, titular al proiectului ,, Modernizare drumuri comunale si satesti, in satele Saucesti, Schineni si Bogdan Voda, comuna Saucesti, judetul Bacau,, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, str.Oituz, nr.23, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16,30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 03.11.2015.

UAT COMUNA SĂUCEȘTI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

”AMANAJARE ȘANȚURI ȘI ACOSTAMENTE PE DC 14 SAT SAUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacău str. Oituz nr. 23 în zilele de luni –joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bacău.

COMUNA SĂUCEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizare drumuri comunale și sătești, în satele Săucești, Schineni și Bogdan-Vodă, comuna Săucești, județul Bacău”, propus a se realiza în satele Săucești, Schineni și Bogdan-Vodă, comuna Săucești, județul Bacău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

Anunt concurs

Comuna Saucesti anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a Planului Urbanistic Zonal cu privire la ridicarea restrictiei temporare de construire pentru obiectivul,, Sistematizare si amenajare + modernizare zona centrala Saucesti,,si anume: sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu intrucat nu necesita evaluare de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al PUZ-ului propus pot fi consultante la APM Bacau, strada Oituz, nr.23 si la sediul Primariei Saucesti, str.1 Decembrie, nr.101, in zilele de luni- joi orele 800 – 1600 si vineri intre orele 800-1400. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau pana la data de 16.10.2015.

Adrese utile

Mergi sus