Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
61 / 2013 privind atribuirea denumirilor de străzi pentru satele componente ale com. Săucești, jud. Bacău 25-06-2013
49 / 2013 privind aprobarea Contului de execuție a bugetul Local al comunei Săucești, jud. Bacău la data de 31.03.2013 22-04-2013
48 / 2013 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săucești, județul Bacău 22-04-2013
47 / 2013 privind atribuirea în folosință gratuită către E-ON Moldova Distribuție SA a unui teren în suprafață de 1 mp în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică 22-04-2013
46 / 2013 privind acceptul și susținerea participării Bibliotecii ”Ion Rosu” comuna Săucești la Programul Național Biblionet - lumea în biblioteca mea 22-04-2013
45 / 2013 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de DEzvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 22-04-2013
44 / 2013 privind aprobarea extinderii intravilanului localității Săucești conform PUZ- Beneficiari : Crisiacu Rusanda și Furtuna Elena 03-04-2013
43 / 2013 privind aprobarea extinderii intravilanului localității Bogdan Vodă conform PUZ- Beneficiari: GRAITARU IOAN, administrator SC UNISERVICE GRAITARU SRL Neamț 03-04-2013
42 / 2013 privind acordarea avizului de principiu cu privire la elaborarea documentației în vederea închirierii cu drept de superficie/concesionării a unui teren cu pânză de apă la suprafață (Balta Cotu Morii) 03-04-2013
41 / 2013 prin care se ia act de majorarea taxei speciale pentru depozitarea în rampă de deșeuri ” Nicolae Bălcescu” a deșeurilor menajere 03-04-2013
40 / 2013 privind utilizarea exedentului anilor precedenți rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2012 în sumă totală de 59.426 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pentru finanțarea obiectivului de investiții 03-04-2013
39 / 2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Săucești pe anul 2013 03-04-2013
38 / 2013 privind aprobarea Contului de execuție a bugetului local al comunei Săucești, jud. Bacău la data de 31.12.2012 03-04-2013
37 / 2013 privind aprobarea elaborării Strategiei de DEzvoltare durabilă a comunei Săucești, județul Bacău, jud. Bacău pentru perioada 2014-2020 03-04-2013
36 / 2013 privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de Asistență Socială (SPAS) Săucești 03-04-2013
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează