Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
83 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de speciqalitate a Primarului Comunei Saucesti, judetul Bacua pentru anul 2018 28-09-2017
82 / 2017 privind acordarea dnei Viceprimar a mandatului special de reprezentare a Comunei Saucesti in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau 28-09-2017
81 / 2017 privind insusirea completarilor intervenite in inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Saucesti, judetul Bacau 28-09-2017
80 / 2017 privind insusirea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al comunei Saucesti, judetul Bacau 28-09-2017
79 / 2017 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind suprafata de teren de 15.770 mp situată in extravilanul Comunei Saucesti, judetul Bacau avand beneficiari pe Diumea Maria, Diumea Ioan și SC Lextud Trade SRL-D 28-09-2017
78 / 2017 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal privind suprafata de teren de 4.995 mp situată in satul Bogdan Vodă si extravilanul Comunei Saucesti, judetul Bacau, avand beneficiar pe Rosu Daniel 28-09-2017
77 / 2017 Hotarare pentru cofinantarea proiectului " EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA ȘI RETEA DE CANALIZARE IN SATELE SAUCESTI, BOGDAN VODA SI SCHINENI, COMUNA SAUCESTI, JUDETUL BACAU " 25-09-2017
76 / 2017 Hotarare aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului de investitie " Eficientizare energetica a scolii cu clasele I-VIII I.S.Sturdza Saucesti" 20-09-2017
75 / 2017 Hotarare privind stabilirea traseului din/ si in amplasamentul perimetrului de exploatare SAUCESTI INTERMEDIAR, Com. SAUCESTI, aflat in domeniul public al comunei Saucesti, judetul Bacau, in vederea obtinerii autorizatiei de executare a lucrarilor, pentru SC NUTEXTRACT SRL 20-09-2017
74 / 2017 Hotarare privind modificare Organigramei si a Statutului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saucesti, Judetul Bacau 20-09-2017
72 / 2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Săucești în Consiliul de administrație al Școlii I.S. Strudza Săucești, în anul școlar 2017-2018 07-09-2017
71 / 2017 Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă a cadrelor didactice din cadrul unităților de învățământ din Comuna Săucești, județul Bacău, pentru perioada ianuarie - iunie 2017. 07-09-2017
70 / 2017 Hotărâre privind aprobarea valorii investiției proiectului MODERNIZAREA, RENOVAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL ÎN LOCALITATEA SĂUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU și solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGC IMM - SA 07-09-2017
69 / 2017 Hotarâre privind aprobarea valorii investiției proiectului ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE CENTRU TIP AFTER SCHOOL ÎN LOCALITATEA SĂUCEȘTI, COMUNA SĂUCEȘTI, JUDEȚUL BACĂU și solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGC IMM-SA 07-09-2017
68 / 2017 Privind modificarea Organigramei si a Statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saucesti, Judetul Bacau 31-08-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează