Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
60 / 2017 Privind Infratirea intre Comuna Saucesti, Judetul Bacau din Romania si Satul Dubasarii Vechi, Raionul Criuleni din Republica Moldova 2017-07-31
59 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Construire Centru Filantropic, în satul Siretu, Comuna Săucești, județul Bacău” 2017-07-18
58 / 2017 privind necesitatea și oportunitatea elaborării documentațiilor în vederea închirierii sau concesionării unor terenuri aparținând domeniul privat al Comunei Săucești 2017-07-18
57 / 2017 privind atestarea ca domeniul privat al comunei Săucești, a suprafeței de 30.146 mp situat în extravilanul satului Săucești, comuna Săucești, județul Bacău 2017-07-18
56 / 2017 de modificare a HCL nr. 45/2017 privind aprobarea valorii investiției proiectului ”Modernizare drumuri comunale și sătești în satele Săucești, Schineni și Bogdan Vodă, comuna Săucești, județul Bacău” și solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGC IMM - SA 2017-07-18
55 / 2017 privind stabilirea programului de audiențe acordate cetățenilor de către Consilierii locali ai Comunei Săucești, județul Bacău 2017-07-18
54 / 2017 referitor la completarea HCL nr. 50/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Săucești, județul Bacău 2017-07-18
53 / 2017 privind aprobarea Actului Aditional la Contractul - cadru de asociere privind finanțarea activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap , pentru anul 2017 2017-07-18
52 / 2017 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protectia persoanelor în comuna Săucești, județul Bacău pentru anul 2017 - 2018 2017-07-18
51 / 2017 privind introducerea in domeniul privat al comunei Săucești a suprafetei de 1294 mp, identificat în Cartea Funciară a Comunei Săucești cu nr. cadastral 67487 2017-07-18
50 / 2017 Privind necesitatea și oportunitatea realizarii obiectivului de investiție ”Amenajare piață agroalimentară sat Săucești, comuna Săucești, județul Bacău” 2017-07-18
49 / 2017 Privind aprobarea alocării sumei de 18.000 lei Asociației ”Speranța Vieții” în vederea susținerii serviciilor sociale furnizate în centrul de zi pentru copii ”Sf. Andrei” sat Siretu, Comuna Săucești, Județul Bacău 2017-06-22
48 / 2017 Privind aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol de către Primăria Comunei Săucești 2017-06-22
47 / 2017 Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aparținând UAT Comunei Săucești începând cu anul 2017 2017-06-22
46 / 2017 Privind stabilirea programului și a perioadei în care se va desfășura sărbătoarea locală ”Zilele Comunei Săucești” 2017-06-22
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează