Galerie Foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
98 / 2017 privind validarea mandatului de Consilier în cadrul Consiliului Local Săucești, județul Bacău, al d-lui BULGARU VASILE, supleantul înscris pe listele Partidului Social Democrat și căruia partidul îi confirmă apartenența politică 27-11-2017
97 / 2017 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al dnei Budacu Dorina, înainte de expirarea duratei normale a mandatului și vacantarea unui post de consilier local înscris pe listele Partidului Social Democrat 27-11-2017
96 / 2017 privind necesitatea si oportunitatea actualizarii Planului urbanistic general al Comunei Saucesti si a Regulamentului local de urbanism aferent, precum si derularea etapelor premergatoare acestora 31-10-2017
95 / 2017 privind transmiterea în folosință gratuită către SC DELGAZ GRID SA, a terenului în suprafață de 2.00 mp, parte din domeniul public al Comunei Săucești, județul Bacău, în vederea amplasării stâlpilor de joasă tensiune nr. 1/19, respectiv 1/19/2, SE10 31-10-2017
94 / 2017 privind amenajarea unui Complex social de servicii în imobilul aparținând domeniului public al UAT Comuna Săucești, situat în satul Șerbești, Comuna Săucești, județul Bacău 30-10-2017
93 / 2017 pentru abrogarea HCL nr. 90/2017 privind aprrobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare 30-10-2017
92 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, la obiectivul de investitie ”Construire Centru Filantropic, în satul Siretu, Comuna Săucești, județul Bacău” 23-10-2017
91 / 2017 privind aprobarea unui Program cultural-educativ avand drept obiectiv consolidarea spatiului cultural si spiritual dintre Romania si Republica Moldova 11-10-2017
90 / 2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa si potabila si de canalizare 11-10-2017
89 / 2017 privind validarea mandatului de Consilier in cadrul Consiliului Local Saucesti, judetul Bacau, al dlui Oriță Marius, supleantul inscris pe listele Partidului Social Democrat si caruia partidul ii confirma apartenenta politica 11-10-2017
88 / 2017 prin care se ia act de incetarea mandatului de consilier local al dnei Pruncu Iulia Elena, inainte de expirarea duratei normale a mandatului si vacantarea unui post de consilier local inscris pe listele Partidului Social Democrat 11-10-2017
87 / 2017 privind rectificarea Bugetului Local al comunei Saucesti, judetul Bacau, in anul 2017 11-10-2017
86 / 2017 privind aprobarea Regulamentului si Planului operativ de actiune pentru combaterea inzapezirii, poleiului si a ghetii pe drumurile comunale aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Saucesti 11-10-2017
85 / 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2017 - ianuarie 2018 11-10-2017
84 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Saucesti 28-09-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează